14.00.10 – жұқпалы аурулар
07.10.2010

ЖҰМАБЕКОВА АЛМАШ ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алуға арналған диссертацияның авторефераты

Автореферат

Извещение