2012 жылға жарамды басылымдар тізімі

Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған жарияланымдар тізімі

1-қосымша

төрағасының бұйрығымен

саласындағы бақылау комитеті

Білім және ғылым ҚР БҒМ

2012 жылғы 10 шілдедегі № 1082

Ғылыми қызметтің негізгі нәтижелерін жариялау үшін Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған жарияланымдар тізімі

Мерзімді басылымдар:
1) ҚР ҰҒА Жаршысы

2) физика, химия, биология, механика, техникалық ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар (экономикалық, философиялық, саяси, әлеуметтану ғылымдары) салаларындағы «Ғылым академиясының есептері».

3) «Ғылым академиясының хабаршысы» физика, химия, биология, механика, техникалық ғылымдар, гуманитарлық ғылымдар (экономикалық, философиялық, саяси, әлеуметтану ғылымдары) салаларында.

Қазақстан Республикасының мамандандырылған ғылыми журналдары мен басылымдары:

Табиғи ғылымдар
Физика және математика

ҚазҰУ хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Физикалық қатар.
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.
Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы.
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. Абай.
Қарағанды ​​мемлекеттік университетінің хабаршысы. «Физика» сериясы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.
Қазақ ұлттық техникалық университетінің хабаршысы. Қ.И.
Қ.И.Сәтбаев.

ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Математика, механика, информатика сериясы.
Eurasian Physical Technical Journal.
«Қарағанды ​​университетінің Хабаршысы (математика сериясы) – Қарағанды ​​университетінің хабаршысы (математика сериясы)»
Математикалық журнал;
Халықаралық математика және физика журналы;
Ашық жүйелер эволюциясының мәселелері.
Алматы энергетикалық Жуне Байланыс университеті
Химия ғылымдары

EurasionChemiko-Technological Journal.
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.
Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы.
Мұнай және газ.
Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы.
ҚазҰУ хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Химиялық қатар.
«Қарағанды ​​университеті» Хабаршысы (химия сериясы) – Қарағанды ​​университетінің хабаршысы (химия сериясы)
«Қазақстанның химиялық журналы».
Биология және химия халықаралық журналы.
Биологиялық

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.
Биотехнология. Теория және практика.
Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы. Шәкәрім.
ҚазҰУ хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Биологиялық қатар.
ҚазҰУ хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Серия экологиялық.
Халықаралық биология және химия журналы;
ҚарМУ хабаршысы (серия биология, медицина, география)
Геология және география ғылымдары

атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университетінің хабаршысы Серікбаев Д.
Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы.
Қазақ ұлттық техникалық университетінің хабаршысы. Қ.И. Сәтбаев.
Гидрометеорология және экология.
Қазақстан тау-кен журналы.
Мұнай және газ.
Қазақстан өнеркәсібі.
Қарағанды ​​мемлекеттік техникалық университетінің еңбектері.
Қазақстан-Британ техникалық университетінің хабаршысы.
Қазақстан Республикасы Ұлттық ядролық орталығының хабаршысы.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Географиялық қатар.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Серия экологиялық.
Қазақстан ғылымының жаңалықтары.
Гуманитарлық ғылымдар
Тарих ғылымдары

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. Абай.
Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.
Семей мемлекеттік университетінің хабаршысы. Шәкәріма
Қазақтары.
Қазақстан – Спектр (KISS).
Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Тарихи серия.
«Қарағанды ​​университетінің Хабаршысы (тарих, философия сериясы) – Қарағанды ​​университетінің хабаршысы (тарих, философия сериясы)».
Отантарихтар
Хабаршы – Хабаршы» (М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті).
«Edu.e-history.kz» – халықаралық электронды ғылыми журнал.
Филология ғылымдары

Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.
БҚМУ хабаршысы.
С. атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы. Торайғырова
Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. Абай.
атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің хабаршысы Ш.Ш. Уәлиханов.
Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы.
Қазақстанның ғылымы мен өмірі.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Филологиялық сериялар.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Журналистика сериясы.
Қазақ білім академиясының есептері.
Саясаттану
1. Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.

Қазақстан – Спектр (KISS).
3. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. Абай
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Шығыстану сериясы.
Мемлекеттікбасқаружәнеқызмет – Мемлекеттік басқару және мемлекеттік қызмет
Философия ғылымдары

ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Философия, саясаттану, мәдениеттану сериясы.
Адам Әлемі;
Әл-Фараби
3.Әлеуметтік ғылым және бизнес, қызметтер

Әлеуметтік ғылымдар және қызметтер
1. Еуразия ұлттық университетінің хабаршысы. Гумилев Л.

атындағы Павлодар мемлекеттік университетінің хабаршысы Торайғырова С
Қазақстан – Спектр (KISS).
4. Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің хабаршысы. Абай
Экономика

Қазақстан Республикасы Ұлттық инженерлік академиясының хабаршысы.
Қазақстан – Спектр (KISS).
Экономика және статистика.
Экономика: стратегия және тәжірибе.
Қазақ экономикалық бюллетень.
ҚазҰУ Хабаршысы – ҚазҰУ хабаршысы. Экономикалық қатар.
Ауыл шаруашылығы нарығының проблемалары.
«Қарағанды ​​университетінің Хабаршысы (экономика сериясы) – Қарағанды ​​университетінің хабаршысы (экономика сериясы)».
Тұран университеті