Докторантура

Шифр Білім беру бағдарламанын аталуы Бөлім БББ түрі
8D10103 Медицина Магистратура және PhD докторантура бөлімі Қолданыстағы
8D10102 Фармация Қолданыстағы
8D10103 Қоғамдық денсаулық сақтау Қолданыстағы
8D07201 Фармацевтикалық өндіріс технологиясы Қолданыстағы
8D10104 Мейірбике ғылымы Инновациялық