Выпускники 7 курса

22 Jul 2016  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:
Салеметсизбе Нургуль Калиевна! Менде мынадай сурак болып тур: биз интерндер битирип, кудай каласа резидентурага дайындалу устиндемиз. Ендиги кезекте резидентурага туспеген жагдайда бизге 1 кыркуйектен бастап миндетти турде жумыс истеу кажетигин айтып жатыр. Обходнойга кол коймаймыз договор алып келиндер деди. Ал договорды шыны керек, жумыс ол жерде истемесек те тура салдык. Резидентурага емтихандар  20шы тамызга дейын созылады. Егер Резидентурага туспеген жагдайда 10 кун ишинде жумыска турып улгермеймизгой. Сол маселе бойынша, бизге миндетти турде 1 кыркуйектен бастау керек пе жумысты? Жане турмаган жагдайда 5 млн тг штраф деген распа? Озиниз тусиндирип берсениз, отиниш.

Ответ:

Құрметті 7 курс бітірушілері!

 

Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесінде қабылданған №319-III «Білім беру туралы» Заңы  және «Маманды жұмысқа жіберу, өз бетімен жұмысқа орналасу құқығын беру, квота шегінде педагогтік, медициналық және ветеринариялық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл (село) жастары қатарынан шыққан азаматтардың, сондай-ақ мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогтік және медициналық мамандықтар (бакалавриат, интернатура, резидентура, магистратура) бойынша және философия докторлары (РҺD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен білім алушы азаматтардың жұмысты өтеуі жөніндегі міндеттен босату немесе міндетті тоқтату қағидаларын бекіту және «Білім беру грантын беру ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 23 қаңтардағы № 58 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 Қаулысына сәйкес:

  • Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 3) тармақшасында белгiленген квота шегiнде педагогтік, медициналық және ветеринарлық мамандықтар бойынша оқуға түскен ауыл жастары қатарынан шыққан азаматтар жоғары оқу орнын бітіргеннен кейiн тиісінше мемлекеттік бiлiм беру ұйымдарында, мемлекеттік медицина ұйымдарында, ветеринария саласында қызметін жүзеге асыратын мемлекеттік органдар бөлімшелерінде не ауылдық жерде орналасқан мемлекеттік ветеринария ұйымдарында кемiнде үш жыл жұмысты өтеуге мiндеттi.
  • Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде педагогикалық және медициналық мамандықтарға оқуға түскен Қазақстан Республикасының азаматтары жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін кемінде үш жыл мемлекеттік білім беру ұйымдарында және мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында жұмыспен өтеуге міндетті..
    Мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде философия докторлары (РhD) бағдарламасы бойынша докторантураға оқуға түскен азаматтар оқуын бітіргеннен кейін жоғары оқу орындарында немесе ғылыми ұйымдарда кемінде үш жыл жұмысты өтеуге міндетті.

Осы тармақта аталған адамдардың жұмысты өтеу жөніндегі өз міндеттерін орындауына немесе жұмысты өтемеген жағдайда бюджет қаражатының шығыстарын өтеуіне мониторингті және олардың сақталуына бақылауды қамтамасыз ету білім беру саласындағы уәкілетті орган сенім білдірген агентке (ҚР БжҒМ «Қаржы орталығы» АҚ) жүктеледі.

Осы Заңның 26-бабы 8-тармағының 6) тармақшасында белгіленген квота шегінде педагогикалық, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша оқуға түскен ауыл жастары арасынан шыққан Қазақстан Республикасының азаматтары жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін оқытқан жері бойынша өңірде кемінде үш жыл жұмыспен өтеуге міндетті.

17-1. Мемлекеттік білім беру ұйымдарына және мемлекеттік медицина ұйымдарына жұмысқа бірінші кезекте бөліну құқығына мыналар ие:

1) жұбайы (зайыбы) бос орынды ұсынған елді мекенде тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өткеретін адамдар;

2) ата-анасының біреуі немесе екеуі де мүгедек болып табылатын адамдар, сондай-ақ бос орынды ұсынған елді мекенде тұрақты тұратын, қорғаншылар және қамқоршылар болып табылатын адамдар.
17-2. Осы баптың 17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босату жас мамандарды жеке-жеке бөлу жөніндегі комиссияның шешімімен мынадай санаттағы жас мамандарға:

1) жұбайы (зайыбы) тұратын, жұмыс істейтін немесе қызметін өткеретін елді мекенде бос орын болмаған жағдайдағы адамдарға;

2) І және ІІ топтағы мүгедектерге;

3) одан әрі оқу үшін магистратураға, резидентураға, докторантураға түскен адамдарға;
4) жүкті әйелдерге, үш жасқа дейінгі баласы (балалары) бар, сондай-ақ үш жасқа дейінгі баланы (балаларды) өзі тәрбиелеп жатқан адамдарға беріледі.

17-3. Оқумен байланысты бюджет қаражаты есебінен шыққан шығыстар өтелместен, осы баптың 17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндеттің тоқтатылуы:

  • жұмысты өтеу жөніндегі міндеттің орындалуына байланысты;
  • тиісті құжатпен расталатын білім алушының (жас маманның) қайтыс болуына байланысты;
  • жұмысты өтеу мерзімі ішінде І және ІІ топтағы мүгедектік белгіленген жағдайда;
  • осы баптың 17-2-тармағында көзделген жағдайларда жұмысты өтеу жөніндегі міндеттен босатылуына байланысты басталады.

17-4. Осы баптың 17-2-тармағында көзделген жағдайларды қоспағанда, осы баптың 17-тармағында көзделген жұмысты өтеу жөніндегі міндетті орындамағаны үшін жас маман өзінің оқуына байланысты бюджет қаражаты есебінен шыққан шығыстарды өтеуге міндетті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 Қаулысының 10 тармағына сәйкес «Ағымдағы жылы оқуын бітірген жас мамандар 1 қыркүйектен кешіктірмей жұмыс орнына жолдама бойынша келеді». ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 Қаулысының 26 тармағы бойынша «Магистратураға, резидентураға немесе докторантураға түспеген тұлғалар осы Қағидаларға сәйкес қайта бөлінуге жатады».

Кәсіби-бағдар, студенттерді дамыту және бітірушілерді жұмыспен қамту орталығы

 

Уважаемые выпускники 7курса!

В соответствии с Законом РК от 27 июля 2007 года №319-III «Об образовании» и Постановлением Правительства РК от 30 марта 2012 года №390 «Об утверждении Правил направления специалиста на работу, предоставления права самостоятельного трудоустройства, освобождения от обязанности или прекращения обязанности по отработке гражданами, из числа аульной (сельской) молодежи, поступившими в пределах квоты на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, а также гражданами, обучавшимися на основе государственного образовательного заказа по педагогическим и медицинским специальностям (бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры) и обучавшимися в докторантуре по программе докторов философии (PhD), и внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58 «Об утверждении Правил присуждения образовательного гранта»:

— Граждане из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по педагогическим, медицинским и ветеринарным специальностям, обязаны отработать соответственно в государственных организациях образования, государственных медицинских организациях, в подразделениях государственных органов, осуществляющих деятельность в области ветеринарии, либо в государственных ветеринарных организациях, расположенных в сельской местности, не менее трех лет после окончания высшего учебного заведения.

— Граждане Республики Казахстан, поступившие на педагогические и медицинские специальности на основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в государственных организациях образования и государственных организациях здравоохранения не менее трех лет после окончания высшего учебного заведения.

Обеспечение мониторинга и контроля за соблюдением выполнения лицами, указанными в настоящем пункте, своих обязанностей по отработке или возмещению расходов бюджетных средств в случае неотработки возлагается на поверенного агента уполномоченного органа в области образования (АО «Финансовый центр» МОН РК).

17-1. Право на первоочередное распределение на работу в государственные организации образования и государственные медицинские организации имеют:

1) лица, супруг (супруга) которых проживают, работают или проходят службу в населенном пункте, предоставившем вакансию;

2) лица, у которых один или оба родителя являются инвалидами, а также лица, являющиеся опекунами и попечителями, постоянно проживающие в населенном пункте, предоставившем вакансию.

17-2. Освобождение от обязанности по отработке, предусмотренной пунктом 17 настоящей статьи, предоставляется решением комиссии по персональному распределению молодых специалистов следующим категориям молодых специалистов:

1) лицам в случае отсутствия вакансий в населенном пункте по месту проживания, работы или прохождения службы супруга (супруги);

2) инвалидам I и II группы;

3) лицам, поступившим для дальнейшего обучения в магистратуру, резидентуру, докторантуру;

4) беременным женщинам, лицам, имеющим, а также самостоятельно воспитывающим, ребенка (детей) в возрасте до трех лет.

17-3. Прекращение обязанности по отработке, предусмотренной пунктом 17 настоящей статьи, без возмещения расходов, понесенных за счет бюджетных средств, связанных с обучением, наступает:

1) в связи с исполнением обязанностей по отработке;

2) в связи со смертью обучающегося (молодого специалиста), подтверждаемой соответствующими документами;

3) в случае установления инвалидности I и II группы в течение срока отработки;

4) в связи с освобождением от обязанности по отработке в случаях, предусмотренных пунктом 17-2 настоящей статьи.

17-4. За неисполнение обязанности по отработке, предусмотренной пунктом 17 настоящей статьи, молодой специалист обязан возместить расходы, понесенные за счет бюджетных средств в связи с его обучением, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17-2 настоящей статьи, в бюджет.

В соответствии с п.10 ПП РК №390 от 30.03.2012 г. «Молодые специалисты, завершившие обучение в текущем году, не позднее 1 сентября прибывают на место работы по направлению». Согласно п.26. ПП РК №390 от 30.03.2012 г. «Лица, не поступившие в магистратуру, резидентуру или докторантуру, подлежат повторному распределению в соответствии с настоящими Правилами».

Центр профессиональной ориентации, развития студентов и трудоустройства выпускников

 

 

 

 


_ _ _

Loading