Вопросы-ответы Archives - Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова :: Блог ректора КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова

Вопросы-ответы

Жансая Абдирасил

06 Mar 2024  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Телефон
87026006460
Тема вопроса: Стипендия
Вопрос:

Здравствуйте Уважаемый Марат Едигеевич! Вас беспокоит магистрант 2-курса Абдирасил Жансая. Мой вопрос, сегодня уже 5 марта а мы до сих пор не можем получить стипендию за месяц Февраль? С чем связано задержка стипендии? Мы до сих пор не можем получить ответ на данный вопрос. В магистратуре многие магистранты зависят от стипендии, и даже те которые работают, то только на 0,5 ставках. Жду от Вас ответа, спасибо!

Ответ:

Уважаемые обучающиеся!
В связи с переходом системы выплаты стипендий студентам по направлению «здравоохранение» напрямую с Финансового центра, в этом месяце идет задержка выплаты стипендии на некоторое время. Переход связан с заполнением единой республиканской базы данных всех категорий студентов, получающих стипендию, проверка банковских и личных данных, а также подтверждение и загрузка документов о социальных льготах и категориях.
Сотрудниками университета проводится усиленная работа в этом направлении и прилагаются максимальные усилия для решения вопроса. Мы понимаем важность своевременности выплаты стипендии и вашу обеспокоенность, но в сложившейся ситуации просим вашего терпения и солидарности!

C уважением,

проректор по академическому блоку Калматаева Жанна Амантаевна

Поисковые слова:

  • https://kaznmu edu kz/blog/жансая-абдирасил/

Индира Нигматуллаева

26 Jan 2024  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Ваше имя
Индира
Ваша фамилия
Нигматуллаева
Телефон
87766620182
Тема вопроса
Вопрос
Құрметті Шоранов Марат Едігеұлы С.Ж Асфандияров атындағы Каз ҰМУ-і Мейірбикелік іс СД 23- 007 10 айлықта оқимын 26.12.2023 күні Қазақыстан тарихынан емтихан тапсырдым емтиханнан 18 бал алдым 2 ші тапсыру мүмкіншілігі бермеді . Осы сабақтың ақшасын төлеп қайта оқисын деп айты мен 2 күн бойы деканатың алдында жүрдім апелясияға беруге боладыма деп қандай шешимі бар деп. өзимнің оқитыным тек 10 ай 400 000 оқу ақысы мен жай меиірбике болып жұмыс жасаймын алатын айлығым 150 мын 6- балам бар маған да оңай емес . Тараз қаласынан барып тапсырдым арине оқу маған керек сізден өтінетінім шешімін тауып берініші тарих сабағы бізге қажеті шамалы ғой .Сізден өтініп сұрайтыным шешімін тауып берініші .
Көп көп рахмет

________________________________________

Жауап:

Құрметті Индира Абдуллаевна!

С.Д.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті, Сіздің хатыңызға жауап ретінде төмендегі ақпараттарды ұсынады.
1. Қазақстан тарихы пәні сіздерде 20.07.2022ж №2 Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру стандарты (МЖББС) бойынша: 2-тарау. Оқыту нәтижелеріне бағдарлана отырып, денсаулық сақтау саласындағы жоғары білім мазмұнына қойылатын талаптарына сәйкес, 5 бөлімнің тармақтарына қарасты, ЖЖОКБҰ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі немесе жоғары білім базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқитын адамдарға ЖБП циклінің оқу пәндері бойынша бұрын игерілген оқыту нәтижелерін тануды жүзеге асырады. Бұл ретте техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білім беру базасында қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша оқитын білім алушылар «Қазақстан тарихы» пәнін оқиды.
2. Университеттің бекітілген ішкі нормативтік құжаты бойынша «Академиялық саясаттың» 6-бөлімі «Білім алушының аралық және қорытынды бақылауды ұйымдастыру» бөлімінің, 6.2.14 «F» 0-24 балл белгісіне сәйкес келетін «қанағаттанарлықсыз» бағасын алған жағдайда, сондай-ақ дәлелсіз себептермен емтиханға келмеген жағдайда «қанағаттанарлықсыз» бағасына теңестіріледі, білім алушы осы оқу пәніне/модульге қайта жазылады, оқу сабақтарының барлық түрлеріне қатысады, бағдарламаға сәйкес оқу жұмысының барлық түрлерін орындайды және қорытынды бақылауды (емтиханды) қайта тапсырады.
6.3.2 Тестілеу нысанында қорытынды бақылау нәтижелерімен келіспеген білім алушы, тестілеу кезінде апелляцияға береді. Аралық бақылау туралы ережелермен таныстыру деканат тарапынан әр емтиханның алдында ескертілді.

P.s. Студент емтиханнан кейін деканатқа келгенде 4-баласы бар екенін айтқан, ал хатта 6- бала деп тұр. Бұл ақпарат бізге түсініксіз.

 


Нұркен Жаппарғалы

01 Nov 2023  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Вопрос:
Здравствуйте, Марат Едигеевич. Я супруг вашего студента. У меня супруга после благополучного окончания 6 курса вышла на академический отпуск по поводу рождения ребенка. Через год она вышла из академ. отпуска. Теперь ей говорят отучиться 2 кредита разницу. Вопрос: насколько это обоснованно, если она без долгов закрыла 6 курс? Можно ли разницу не проходит?

Ответ:

Обучающаяся Жаппарғалы Гүлбану Нұрмаханқызы — 7 курс.

Согласно приказу №1875 от 21.08.2023г. «Академиялық демалыстан оралу туралы» имеет академическую разницу по дисциплине «Обязательное социально — медицинское страхование» — 2 ЕСТS.
Наличие академической разницы у обучающихся успешно завершивших академический период и ушедших в академ. отпуск — абсолютно допустимый, и имеющийся в практике, случай, так как рабочие учебные планы, ежегодно пересматриваются и актуализируется согласно рекомендациям работодателей и современных тенденций практического здравоохранения.
К тому же, согласно Академической политике п. 7.5. 7.5 Предоставление/выход из академического отпуска пп. 9) Декан определяет разницу дисциплин в рабочих учебных планах и утверждает ИУП обучающегося по согласованию с ОР, заполняет трансферт в АИС Университета, заверяет за своей подписью.


Сабырхан Диас

26 May 2023  |  Опубликовано в Вопросы-ответы, От студента

Письмо ректору
Ваше имя
Диас
Ваша фамилия
Сабырхан
Телефон
87072180804
Тема вопроса
Вопрос
Уважаемый Марат Едигеевич! Мы, студенты пятого курса, ШОМ-2, вынуждены просить Вас о помощи!

Во многом, наши просьбы не решаются и это ставит нас в затруднительное положение. Мы чувствуем огромное давление, а хотим, чтобы наш университет поддерживал нас, потому что мы получаем образование в лучшем медицинском ВУЗ-е страны.

У многих из нас много знакомых параллельных курсов из других медицинских университетов. Они утверждают, что им выдали базовые тесты гос.экзаменов и организовали для них пробное тестирование. Они уже начали подготовку и сдали пробное тестирование.
На собрании студентов с деканатом 22.05.2023, нас заверили, что это — ложная информация. Но мы думаем, что наши коллеги с других университетов говорят правду.

У нас стресс, мы боимся, потому что наши коллеги с 6 курса рассказали нам, что те тесты, загруженные в платформу «SIRIUS», на Государственном экзамене практически отсутствовали.

Нам твердят, что мы должны доказать, что не зря учились 5 лет. Но в течение 5 лет нас обучали высококвалифицированные педагоги. Если тест является абсолютным показателем знаний, полученных на протяжении 5 лет, то никто до сегодняшнего дня не получил 100 баллов из 100 возможных.

Просим выдать нам 70% базовых тестов, которые попадутся нам в тестировании, в рамках Государственного экзамена. Мы будем довольны, даже если вопросы будут без заранее отмеченных правильных ответов.

Учитывая, что 70% из 2000 вопросов составляет 1400 вопросов, это — значимая помощь студентам со стороны университета.

Сегодня, 22.05.2023 более 300 студентов 5 курса ШОМ-2 хотели обратиться с данной просьбой лично к Вам, но после собрания мы не застали Вас. Надеемся, что Вы будете благосклонны и примете во внимание нашу просьбу о помощи.

С уважением, Ваши студенты 5 курса ШОМ-2.

 

Ответ:

Добрый день, дорогие студенты 5 курса!

Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за открытость и доверие!

Хочу Вас заверить, что это взаимно. Университет стабильно придерживается политики студент-ориентированного подхода в решении различного рода вопросов. Но при этом, что очень важно, Вы, как будущие врачи и наши коллеги, должны понимать, что любые вопросы необходимо решать в правовом поле.

Деканат, действительно, является проводником между студентами и различными подразделениями Университета. И должен Вам сказать, что свою работу они выполняют в строгом соответствии с нормами и принципами академической честности. Все Ваши просьбы доходят до руководства и решения принимаются коллегиально.

Теперь касательно Государственного экзамена. Я в курсе, что 22.05.2023г. у Вас была встреча с проректором Кларой Женисовной и сотрудниками деканата. И я также держу на контроле весь процесс подготовки к проведению Итоговой аттестации на всех специальностях. Процедура сдачи Итоговой аттестации не новая и действует в таком формате на протяжении ряда последних лет. Экзаменационные тестовые задания прошли серьезную проверку и экспертизу, некачественные тесты удалены из базы тестовых заданий. Тематика тестового экзамена включает только те темы, по которым вы обучались.

Дополнительно, кафедры составили график консультаций по тестам и консультации уже начались. Но, как мне доложили, в первый день консультацию посетили только 29 человек. Надеюсь, в последующие дни посещаемость будет лучше.

Ваша просьба «…выдать нам 70% базовых тестов, которые попадутся нам в тестировании, в рамках Государственного экзамена. Мы будем довольны, даже если вопросы будут без заранее отмеченных правильных ответов», мягко говоря, неправильная. Как я уже говорил, наш Университет придерживается принципов академической честности. И те действия, которые Вы нам предлагаете, идут вразрез с этими нормами. Ведь смысл экзамена и состоит в том, чтобы доказать (прежде всего самому себе), что Вы хорошо овладели необходимыми компетенциями, и у Вас есть все основания пройти этот рубеж. Очень надеюсь, что Ваше обращение было продиктовано исключительно Вашим волнительным состоянием перед экзаменом, а не «эффектом большинства», инициированным отдельными лицами.

Как Вам и было сказано на собрании Кларой Женисовной, с целью поддержки Вас перед экзаменом, обсудив с преподавателями и деканатом, тренировочная база тестов будет дополнена 30% тестов с экзаменационной базы, без ответов. Кроме того, на собрании шла речь о пробном тестировании. Учитывая загруженность тестового центра (на всех факультетах и курсах сейчас идут экзамены), решено организовать пробное тестирование на платформе Teams Office 365. Информацию по организационным вопросам Вы получите в ближайшее время от деканата.

Еще раз хочу заверить Вас, дорогие студенты, что Университет тоже переживает за Вас. Но мы верим в Вас и знаем, что Вы все успешно пройдете этот первый важный этап в Вашем профессиональном становлении. У Вас всё получится!

Успешной сдачи государственного экзамена и зачисления в интернатуру!

 

С уважением,

Марат Шоранов

 


Алишер Ергарин

06 Mar 2023  |  Опубликовано в Вопросы-ответы

Уважаемый Марат Едигеевич!

Обращаюсь к Вам с просьбой рассмотреть проблему, связанную с качеством интернет-соединения в общежитии №8. В течение последних нескольких недель соединение стало недостаточно качественным и нередко даже страницы в гугле прогружаются с трудом.

Эта проблема крайне затрудняет работу и учебный процесс всех студентов, особенно выпускных курсов ТФП, которые должны писать дипломную работу. Мы не можем полноценно использовать онлайн-ресурсы и приложения, которые необходимы для наших исследований и обучения, из-за низкой скорости и перебоев в доступе к интернету.

Недавно также было объявлено, что доступ к ютубу через вайфай больше не будет возможен, что, соответственно, ограничивает доступ к онлайн-лекциям. Мобильные данные также не предоставляют необходимый уровень доступа, так как покрытие сетей всех операторов в общежитии слабое  и раздача интернета с телефона невозможна.

Просьба рассмотреть возможность изменения провайдера или установления дополнительных точек доступа и сетей, чтобы обеспечить надлежащий уровень интернет-соединения в общежитии.

__________________________________________________________________________

Уважаемый Алишер,

Спасибо за Ваше обращение. Мы в университете постоянно работаем над улучшением условий для обучающихся и увеличение площади покрытия беспроводными сетями территории кампуса, общежитий и учебных корпусов, один из наших приоритетов. Поэтому в течение 2023 года планируется установка более трехсот высокоскоростных беспроводных точек доступа.

Кроме того, мы заботимся об информационной безопасности нашего информационного пространства, для чего недавно установили новый межсетевой экран (firewall), который защитит вас от вирусов и .

В связи с тем, что трафик социальных сетей, YouTube и TikTok занимает более 80 процентов нагрузки на канал в общежитиях, было решено ограничить доступ к этим порталам, но, если Вам понадобится просмотр онлайн лекций или других учебных материалов для подготовки к экзаменам, Вы всегда можете написать заявку в Департамент цифровизации (ДЦ) для открытия доступа к определенным каналам на YouTube на [email protected].

Поисковые слова:

  • https://kaznmu edu kz/blog/category/вопросы-ответы/