Ескертпе
22.05.2010

Қазақстан Республикасы

БҒМ Білім және ғылым

саласын бақылау комитеті

Д 09.01.01 диссертациялық кеңесінің хабарландыруы бойынша медицина ғылымының докторы ғылыми дәрежесін ізденуші – Нұрпейісов Таир Темірланұлы, медицина ғылымдарының кандидаты,  Кардиология және Ішкі аурулар ҒЗИ жетекші ғылыми қызметкері, 2010 жылдың 26 наурызында хаттама №4 қорғауға «Совершенствование аллергологической помощи населению Республики Казахстан», 14.00.36 – аллергология және иммунология, тақырыбында  диссертация усынды.

Диссертация тақырыбы ҒЗИ кардиология және ішкі аурулары Ғылыми кеңесінің 2006-жылдың 14 қараша отырысында бекітілген, хаттама №11.

Диссертация ҚР ДСМ Кардиология және Ішкі аурулар ҒЗИ-да орындалды.

Ғылыми кеңесшілері жоқ.

Ресми оппоненттер:

  1. Цой Игорь Гиленович – медицина ғылымының докторы, профессор,  ЖШС «БҚ Қазақ тамақтану академиясы» иммунология зертханасының меңгерушісі (14.00.36 – Аллергология және иммунология).
  2. Скучалина Любовь Николаевна – медицина ғылымының докторы, «Медицинский университет Астана» АҚ қосымша және үзіліссіз профессионалды білім беру факультетінің №3 балалар аурулары кафедрасының  профессоры, (14.00.36 – Аллергология және иммунология).
  3. Асқарова Гүлсім Қлышпекқызы – медицина ғылымының докторы,  профессор, Қарағанды Мемлекеттік медициналық университеттің клиникалық жұмыс бойынша проректоры (14.00.36 – Аллергология және иммунология).

Жетекші мекеме: ҚРДСМ РМҚК «Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты».

  1. Нұғманова Жәмиля Сакенқызы – медицина ғылымының докторы,  профессор, ҚРДСМ РМҚК «Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты» АИВ- инфекциясы, аллергология және иммунология курсымен инфекциялық бақылау кафедрасының меңгерушісі  (14.00.36 – Аллергология және иммунология).
  2. Митковская Оксана Анатольевна – медицина ғылымының докторы, ҚРДСМ РМҚК «Алматы мемлекеттік дәрігерлер білімін жетілдіру институты» АИВ- инфекциясы, аллергология және иммунология курсымен инфекциялық бақылау кафедрасының доценті (14.00.36 – Аллергология және иммунология).

Қорғау С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университетінде, мекен-жайы: 050012, Алматы қаласы, Толе би көшесі, 88, реқтораттың отырыс залы, 2010 жылдың 11-шілдесінде сағ. 14.00 тағайындалған.

ДС төрағасы,

м.ғ.д., профессор                                                                                                                  Шортанбаев А.А