Мақаланы жариялау

Құрметті авторлар! Қолжазба мәтінінен басқа барлық тіркелген файлдарда барлық авторлардың қолдары болуы қажет. Онсыз мақалалар қарастырылмайды.

Авторлық құқықты беру нысаны
Авторларға мақаланы ұсынуға арналған ілеспе құжаттар
Авторларға арналған нұсқаулық

  Жаңалықтар

  Все


  Видео


  Фото

  Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

  Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


  ISSN

  ONLINE ISSN 2524 - 0692

  PRINT ISSN 2524 - 0684


  Полезные базы данных

  Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


  О журнале

  Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


  Индекстелген

  С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

  © 2021 ҚазҰМУ