Журнал туралы

Журнал биомедицина саласындағы клиникалық, теориялық пәндер бойынша ашық ғылыми зерттеулердің нәтижелерін, сондай-ақ ғылыми мекемелердің, жоғары оқу орындарының ғалымдары және жеке бастамасы бойынша ғылыми зерттеулер жүргізетін азаматтар жүргізетін оқыту саласындағы инновациялық технологияларды жариялайды. .

Қазіргі уақытта ғылыми жаңалықтардың даму қарқыны басылымдардың жоғары сапасын қамтамасыз ету мәселелерін алға қойып отыр. Бүгінгі таңда ғылыми журналдар мамандар арасындағы байланыстың маңызды құралы болып табылады және ғылымның әртүрлі салаларындағы ғылыми зерттеулерді тәжірибеде ілгерілету болып табылады. Соңғы ғылыми жетістіктерді жан-жақты қамтитын журналдар оқу құралы ретінде танылуда. Ең табысты ғылыми журналдардың мысалы, жарияланымдар ғылымның дамуын және клиникалық тәжірибедегі өзгерістерді толық көрсетуі керек екенін көрсетеді.

Журналда жариялану республикадағы ғылыми зерттеулердің, медициналық практиканың және денсаулық сақтаудың жағдайының көрсеткіші болып табылады. Осыған орай, біздің мақсатымыз – жоғары кәсіби мазмұнды және ондағы жарияланған материалдар мен медицина саласындағы білім беру стандарттары мамандықтарының паспорттары мен диссертациялық жұмыстардың арасындағы барынша сәйкес келетін мерзімді басылым жасау.

«Вестник КазНМУ» журналының редакциялық саясаты ғылыми қызмет этикасымен тығыз байланысты. Бұл, ең алдымен, ғалымдарды өз қызметінде басшылыққа алатын адамгершілік қағидаларының жиынтығы.

Журналдың редакциясы басылымға жіберілген қолжазбалардың авторларының қазақстандық заңдармен және халықаралық актілермен қорғалған құқықтарын құрметтейді.

Өз тарапынан «Вестник КазНМУ» журналында өз жұмыстарын жариялауға ұсынатын авторлар мақалалардың:

түпнұсқа болып табылады (бұрын басқа басылымдарда қазіргі немесе ұқсас түрде жарияланбаған);
басқа басылымдардың редакцияларында және авторлық құқыққа және қаралып жатқан мақалаларды жариялауға қатысты барлық ықтимал мүдделер қақтығыстары қарастырылмаған;
қолданыстағы авторлық құқықтардың ешқайсысын бұзбау, соған байланысты олар мұндай бұзушылықтар орын алған жағдайда баспагерге келтірілген зиянды өтеуге кепілдік береді;
Тарату ыңғайлылығы үшін және материалдарды пайдалану саясатын жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін авторлар, егер өзгеше көзделмесе, қолжазбаға айрықша меншік құқығын баспагерге береді.
Төмендегілерді ғылыми этиканы бұзу деп санауға болады:
жасырын таңдау және қалаусыз нәтижелерді қабылдамау, кескіндерді немесе иллюстрацияларды манипуляциялау арқылы деректерді жасау, бұрмалау;
өтініш хатта немесе қолдау көрсетуге өтініште дұрыс емес мәлімдемелер (соның ішінде жұмыс пайда болған жарияланымдарға, сондай-ақ жариялауға қабылданған жұмыстарға қатысты жалған мәлімдемелер);
басқа автордың авторлық құқықпен қорғалатын туындыларына, маңызды ғылыми жаңалықтарға, гипотезаларға, теорияларға немесе зерттеу әдістеріне қатысты зияткерлік меншік құқықтарын бұзу:
ғылыми авторлықты немесе бірлескен авторлықты (плагиат) басып алу немесе оларды негізсіз иемдену;
сарапшылардың пікірінше, зерттеу әдістері мен идеяларын заңсыз иемдену (идеяларды ұрлау);
рұқсатсыз жариялау және үшінші тұлғаларға жарияланбаған жұмыстарға, тұжырымдарға, гипотезаларға, теорияларға немесе ғылыми әдістерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.
мазмұнын бұрмалау.

«Вестник КазНМУ» журналының редакциялық саясатына сәйкес мыналарға жол берілмейді:

басқа адамның шығармасын атрибутсыз сөзбе-сөз көшіру, дереккөзге сілтеме жасау және тырнақшаны пайдалану.
мәтіннің бір абзацында немесе бөлімінде бірнеше сөйлемдер өзгертілген немесе сөйлемдер дереккөзге сәйкес сілтемесіз басқа ретпен орналастырылған басқа тұлғаның шығармасын қате қайталау. Дереккөзге сілтемесіз материалды қате қайталау сөзбе-сөз көшірумен бірдей;
Басқа адамның жұмысының элементтерін атрибутсыз пайдалану, мысалы, сурет, кесте немесе абзац, алғыс білдірмей, дереккөзге сілтеме жасамай немесе тырнақшаны қолданбай. Авторлар өз жұмыстарының элементтерін пайдалану үшін авторлық құқық иесінен рұқсат алуы керек;
автоплагиат: авторлар өз жұмыстарының алғаш рет жарияланып жатқанын көрсетуі керек. Егер қолжазбаның элементтері бұрын басқа мақалада жарияланған болса, онда авторлар бұрынғы жұмысқа сілтеме жасауға міндетті. Жаңа жұмыстың алдыңғы жұмыстан елеулі айырмашылығы неде екенін көрсетіңіз және сонымен бірге оның алдыңғы жұмыста келтірілген зерттеу нәтижелерімен және қорытындыларымен байланысын анықтаңыз. Өзіңіздің жұмысыңызды сөзбе-сөз көшіруге және қайталауға жол берілмейді.

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ