Сараптама нәтижелері туралы авторларды хабардар ету тәртібі:

  • Оң пікірлер алғаннан кейін мақала әрбір мақала үшін жеке анықталған басымдық деңгейіне сәйкес басылымға кезекке қойылады. Автордың болжамды жариялану уақыты туралы ақпаратты оның электронды поштасына сұрауы бойынша да алуға мүмкіндігі бар.
  • Теріс пікірлерді алғаннан кейін редакция авторға рецензияның көшірмесін және қолжазбаны жариялаудан бас тарту туралы хат жібереді.
  • Егер мақалаға рецензияда оны түзету қажеттiгi туралы белгi болса, онда ол авторға рецензенттiң ескертулерiне сәйкес пысықтауға немесе рецензентке дәлелдi (жартылай немесе толық) түсiнiктеме және жауап алу үшiн жiберiледi. Бұл ретте редакцияға мақаланың алғашқы жіберілген күні болып есептеледі.
  • Рецензенттің пікірімен келіспеген жағдайда мақала авторы журнал редакциясына дәлелді жауап беруге құқылы. Мақаланы қайта қарауға немесе редакциялық алқаның бекітуіне жіберуге болады.
  • Автор өзгерткен немесе өңдеген мақалалар қайта қарауға жіберіледі.
  • Жариялануға қойылатын талаптарға сәйкес жасалмаған мақалалар жариялауға жіберілмейді.
  • Қабылданбаған мақалалар авторлар түзетуден өткеннен кейін редакцияға қайтадан берілуі мүмкін, оларды қарау жалпы тәртіпте жүзеге асырылады.

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ