Заседания УМОЗаседания УМО 2019-2020
Повестка заседаний УМО 2019-2020
Повестка вебинар заседания УМО от 24.08.2020 г
Повестка внеочередного заседания УМО от 12.08.2020 г
Повестка внеочередного заседания УМО от 17.06.2020 г
Повестка внеочередного заседания УМО от 18.06.2020 г
Повестка внеочередного заседания УМО от 19.06.2020 г
Повестка внеочередного заседания УМО от 28.07.2020 г
Повестка заседания УМО №1 от 27.01.2020 г.
Повестка заседания УМО №2 от 06.03.2020 г
Повестка заседания УМО №3 от 30.04.2020 г
Повестка заседания УМО №4 от 12.05.2020 г
Повестка заседания УМО №5 от 05.06.2020 г
Повестка заседания УМО №6 от 10.07.2020 г
Повестка заседания УМО №6 от 11.10.2019 г.
Повестка заседания УМО №7 от 13.11.2019 г.
Повестка заседания УМО №8 от 6.12.2019 г.

Протоколы заседаний УМО 2019-2020
Протокол заседания УМО 6 от 11.10.2019
Протокол заседания УМО 7 от 13.11.2019
Протокол заседания УМО 8 от 06.12.2019
Протокол заседания УМО 1 от 27.01.2020
Протокол заседания УМО 2 от 06.03.2020
Протокол заседания УМО 3 от 30.04.2020
Протокол заседания УМО 4 от 12.05.2020
Протокол заседания УМО 5 от 05.06.2020
Протокол заседания УМО 6 от 10.07.2020
Протокол внеочередного заседания УМО от 17.06.2020
Протокол внеочередного заседания УМО от 18.06.2020
Протокол внеочередного заседания УМО от 19.06.2020
Протокол внеочередного заседания УМО от 28.07.2020
Протокол внеочередного заседания УМО от 12.08.2020
Протокол заседания УМО Вебинар от 24.08.2020г.

 

Материалы заседаний УМО 2019-2020
Материалы заседаний УМО 11.10.2019
Материалы заседаний УМО 13.11.2019
Материалы заседаний УМО 06.12.2019
Материалы заседания УМО 06.03.2020
Материалы заседания УМО 30.04.2020
Материалы заседания УМО 12.05.2020
Материалы заседания УМО 05.06.2020
Материалы заседания УМО 10.07.2020
Материалы вебинара от 24.08.2020г.


Заседания УМО 2020-2021
Повестка заседаний УМО 2020-2021
Повестка заседания УМО №1 от 25.09.2020 г
Повестка заседания УМО №2 от 26.10.2020 г
Повестка заседания УМО №3 от 20.11.2020 г
Повестка заседания УМО №4 от 30.12.2020 г
Повестка заседания УМО №5 от 18.01.2021 г
Повестка заседания УМО №6 от 10.02.2021 г
Повестка заседания УМО №7 от 19.03.2021 г
Повестка заседания УМО №8 от 09.04.2021г
Повестка заседания УМО №9 от 26.05.2021 г
Повестка круглого стола от 23.06.2021тг. 11.00 ч
Повестка заседания УМО №10 от 23.06.2021г 15.00 ч

Протоколы заседаний УМО 2020-2021
Протокол заседания УМО №1 от 25.09.2020 г.
Протокол заседания УМО №2 от 26.10.2020 г.
Протокол заседания УМО №3 от 20.11.2020 г.
Протокол заседания УМО №4 от 30.12.2020 г.
Протокол заседания УМО №5 от 18.01.2021 г.
Протокол заседания УМО №6 от 10.02.2021 г.
Протокол заседания УМО №7 от 19.03.2021 г.
Протокол заседания УМО №8 от 09.04.2021 г.
Протокол заседания УМО №9 от 26.05.2021 г.
Протокол круглого стола от 23.06.2021 г 11.00 ч
Протокол заседания УМО №10 от 23.06.2021 г.

Материалы заседаний УМО 2020-2021
Материалы заседания УМО 25.09.2020
Материалы заседания УМО 18.01.2021
Материалы заседания УМО 10.02.2021
Материалы заседания УМО 19.03.2021
Материалы заседания УМО 09.04.2021
Материалы заседания УМО 26.05.2021
Материалы заседания УМО 23.06.2021


Заседания УМО 2021-2022
Повестка заседаний УМО 2021-2022
Повестка заседания УМО №1 от 21.10.2021 г
Повестка заседания УМО №2 08.12.2021 г.
Повестка заседания УМО №3 от 18.01.2022 г
Повестка заседания УМО №4 от 25.02.2022 г
Повестка заседания УМО №5 от 01.04.2022 г.
Повестка заседания УМО №6 от 27.05.2022 г
Повестка заседания УМО №7 от 08.07.2022 г

Протоколы заседаний УМО 2021-2022
Протокол заседания УМО №1 от 21.10.2021 г.
Протокол заседания УМО №2 от 8.12.2021 г.
Протокол заседания УМО №3 от 18.01.2022 г.
Приложение 1 протокола заседания УМО №3 от 18.01.2022 г
Протокол заседания УМО №4 от 25.02.2022
Протокол заседания УМО №5 от 01.04.2022 г.
Протокол заседания УМО №6 от 27.05.2022 г
Протокол заседания УМО №7 от 8.07.2022 г

Материалы заседаний УМО 2021-2022
Материалы заседания УМО 21.10.2021
Материалы заседания УМО 08.12.2021
Материалы заседания УМО 18.01.2022
Материалы заседания УМО 25.02.2022
Материалы заседания УМО 01.04.2022
Материалы заседания УМО 27.05.2022
Материалы заседания УМО 08.07.2022

Запись заседания УМО по направлению подготовки — Здравоохранение от 08.07.2022 г.