Адам ресурстарын дамыту басқармасы

Адам ресурстарын дамыту басқармасы С. Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің дербес құрылымдық бөлімшесі болып табылады.
Басқарма «С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ Директорлар кеңесінің 20.03.2019 жылғы шешімімен құрылды.
Басқарма корпоративтік даму жөніндегі проректорға тікелей бағынады.
Басқарма өз қызметінде Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы қолданыстағы заңнамаларын, ҚР Үкіметінің Қаулыларын, ҚР ДСМ, ҚР БҒМ бұйрықтарын, «С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ Жарғысын, «С. Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КЕАҚ кадрлық саясатын және университеттің ішкі нормативтік құжаттарын, ректордың бұйрықтары мен өкімдерін басшылыққа алады.

Адам ресурстарын дамыту басқармасының мақсаты

Университеттің миссиясына және даму стратегиясына сәйкес кадрлық саясатты жүзеге асыру.

Адам ресурстарын басқару басқармасының міндеттері

Адам ресурстарын сапалы қалыптастыру және тиімді пайдалануды қамтамасыз ету бойынша жұмысты ұйымдастыру, университетті персоналмен қамтамасыз ету;
Персоналды бағалаужүйесін қалыптастыру және дамыту;
Қызметкерлерді кәсіби оқытужүйесін қалыптастыру және дамыту;
Қызметкерлердің құзыреттілігін дамыту және ынталандыру;
Университеттің корпоративтік мәдениетін жетілдіру, тұрақты ұжым құруға қатысу.

Адам ресурстарын дамыту басқармасының негізгі функциялары

­Кадрларды іздеу, іріктеу және іріктеу жұмыстарын ұйымдастыру;
­Университет қызметкерлерін ынталандыру бойынша жұмысты ұйымдастыру, университеттің марапаттау комиссиясының жұмысын үйлестіру;
­Университет қызметкерлерінің қызметін бағалау және аттестациялау жұмыстарын ұйымдастыру.
­Басшы лауазымдарға ұсыну үшін кадрлық резервті қалыптастыру, көшбасшылық әлеуеті бар жас қызметкерлерді дамыту:
­Қызметкерлерді кәсіби оқыту және дамыту бойынша жұмысты ұйымдастыру.

Адам ресурстарын дамыту басқармасының қызметкерлері

Адам ресурстарын дамыту басқармасының басшысы – филология ғылымдарының кандидаты, құқық магистрі Нағасбекова Баян Серікқанқызы.
108 Кабинет, А. Ақанов атындағы 1 корпус, тел. 3387080 [email protected]
Менеджерлер:
1. Манабаева Айжан – Шет тілдерін оқыту әдістемесі бойынша педагогика ғылымдарының магистрі   7023, [email protected]
2. Мамбетова Эльвира Рахимбайқызы   7236, [email protected]
3. Мусина Аниса Қалиқызы   7024, [email protected]

Адам ресурстарын дамыту басқармасының қызметін реттейтін ішкі нормативтік құжаттар

Жаңалықтар