Академиялық жұмыс департаменті

Департаменттің басты мақсаты:

Университетте білім беру процесінің шарттары мен сапасына қойылатын мемлекеттік талаптарға сәйкес жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыру бойынша Университеттің оқу-әдістемелік қызметін ұйымдастыру және басқару.

 Департаменттің негізгі міндеттері:

 • Оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру, мониторинг және бақылау;
 • Оқу процесін ұйымдастыру бойынша МЖМБС және НҚА талаптарына сәйкес оқу процесін әдістемелік қамтамасыз етуді үйлестіру;
 • Білім беру қызметінің сапасын ішкі және сыртқы қамтамасыз ету рәсімдерін ұйымдастыру және өткізу;
 • Білім алушылардың игерілген кредиттерін есепке алуды және оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын жүргізуді жүзеге асыру
 • Білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыру, оның академиялық рейтингін есептеу;
 • Оқу процесін регламенттейтін ішкі нормативтік құжаттардың, оның ішінде өзгертілген НҚА-ға сәйкес өзектілігін қамтамасыз ету;
 • Академиялық жұмысы департаментінің ұйымдық – функционалдық құрылымдарын үйлестіру және мониторингілеу;
 • Академиялық ұтқырлық рәсімдерін үйлестіру және мониторингілеу;
 • Сапа менеджменті жүйесінің, Университеттің саясатының және сапа саласындағы Университеттің басқа да ішкі нормативтік құжаттарының талаптарын сақтау;
 • Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл менеджменті жүйесінің, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саясатының, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бөлігінде Қазақстан Республикасының ішкі нормативтік құжаттары мен заңнамалық актілерінің талаптарын сақтау;
 • Өз қызметі бойынша халықаралық ынтымақтастық.

 Департаменттің құрылымы:

 • Оқу-әдістемелік жұмыс бөлімі
 •  Академиялық сапа бөлімі
 • Оқу үдерісін жоспарлау және бақылау бөлімі
 •  Студенттік кеңсе
 • Тіркеуші кеңсе
 • Тест орталығы
 • Департаменттің орналасқан жері:
 • Ректорат ғимараты, 2 қабат, №220,222 кабинеттер

Байланыс деректері:

Жұмыс телефоны: 8727 338-70-90 (7050, 7169)

Академиялық жұмыс департаментінің басшысыТашетова Айгуль Балабековна, ішкі номер 7169, [email protected]1 корпус, 2 этаж, кабинет №220.

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент басшысының орынбасарыКодекова Гулим Сапарбековна, ішкі номер 7050, [email protected]. 1 корпус, 2 этаж, кабинет №245.

 

 

 

 

 

 

 

Департамент басшысының орынбасарыОрадова Аксолтан Шыхдурдыевна, ішкі номер 7050, [email protected]. 1 корпус, 2 этаж, кабинет №245.

 

 

 

 

 

 

Академиялық сапа бөлімі

Оқу- әдістемелік жұмыс бөлімі

Оқу үдерісін ұйымдастыру бөлімі

Тіркеуші кеңсе

Студенттік кеңсе