Стратегиялық мониторинг және даму департаменті

Мақсаты:

Университет дамуының негізгі мақсатты көрсеткіштерін стратегиялық жоспарлау және мониторинг бойынша жұмыстарды үйлестіру, сапа менеджменті жүйесінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету арқылы университет қызметін үздіксіз жақсарту, бәсекелестік ортаны зерттеу, университеттің стратегиялық дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін маркетингтік шараларды жоспарлау және іске асыру арқылы университеттің миссиясы мен көзқарасын жүзеге асыруға жәрдемдесу.

Міндеттері:
• Департаменттің техникалық мүмкіндіктері шеңберінде Даму бағдарламасы және Стратегиялық бағыттар бойынша университет қызметіне талдау жүргізу;
• Талдау негізінде мүмкіндіктерді анықтау, университеттің стратегиялық бағыттары, ұйымдық-функционалдық құрылымы және т. б. бойынша жұмысты жетілдіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және ұсыну;
• Сапа менеджменті жүйесінің қағидалары негізінде университет қызметін үздіксіз жақсартуға жәрдемдесу;
• Университет қызметінің сапа менеджменті жүйесінің талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ету;
• Университеттің сыртқы және ішкі ортасына маркетингтік зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру, маркетингтік зерттеулер нәтижелерін талдау;
• Талдау негізінде мүмкіндіктерді анықтау, бәсекелестік ұстанымды нығайту және университеттің оң имиджін одан әрі арттыру жөніндегі шараларды әзірлеу және ұсыну;
• Стратегиялық даму қызметін үздіксіз жақсарту, нарықтағы бәсекелестік ұстанымын нығайту және университеттің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселелері бойынша жетекшілік ететін бағыттар саласында университет басқармасының жоғары және орта буынына консультациялық және сараптамалық көмек көрсету;
• Жауапты құрылымдық бөлімшелерден алынатын деректерді жинау, жинақтау, салыстыру, орындалуын бақылау және талдау жолымен стратегиялық индикаторларды, университет және еншілес ҒЗИ/ҒО қызметінің негізгі көрсеткіштерін мониторингтеу және бағалау жүйесін құру және жетілдіру.
• Маркетингтік бағыттағы университет жұмысының тиімділігін арттыру; университеттің маркетингтік стратегиясын және онымен байланысты жоспарларды қалыптастыру және іске асырылуын бақылау.

Департамент Университеттің ректорына тікелей бағынады.
Басшы: Усатаев М.М., м.ғ.к.
Департаменттің бас талдаушылары – Мусина К.Р., Кобжасаров Д.А.

Департаменттің құрамына кіреді:

Байланыс ақпараты:
Мекенжайы: 050012, Алматы, Төле би 94
Тел: 338-75-19; IP нөмір: 7019, 7522
Орналасқан жері: ҚазҰМУ ректорат, 2-қабат, 218, 229, 210, 113, 225.
Жұмыс графигі: 8:30-ден 18:00-ге дейін
Үзіліс: 12:30-ден 14:00-ге дейін