Жалпы ережелер
30.08.2013

                                                                                                        Бекітілді

Университет ректорының

бұйрығымен

№___«___»_________2013 ж

________________А.Ақанов

 

                                                                                                                                                             

РМК «С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ атындағы ҚазҰМУ»

АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІ ТУРАЛЫ

ЕРЕЖЕ

Қызметі

Қолы

Аты-жөні

Келісілді: 
Оқу-тәрбие жұмыстары жөніндегі проректор Қ.А.Тулебаев
Университет дамуы институтының директоры О.М.Мырзабеков
Әеімшілік-кадрлар жұмыс департаментінің директоры В.Н.Девятко
Құжат айналымы және кадрлық жұмыс басқармасының  басшысы Е.В.Амирдинова
Заң  бөлімінің басшысының З.К.Калменова

Құжатты  пайдалану мерзімі:

 

20___ ж. «___»________ бастап

 

20___ ж. «___»________ дейін

 

20__ ж.  «__» _________ дейін ұзартылды

Мәртебесі:

 

Заңды күші бар

 

 

Ескірген

Редакция: ______

 

№ _____ дана

 

№  ____ көшірме

 

__________________________

(құжатты жіберу барысында құжатты басқаруға жауапты тұлғаның қолы)

Алматы – 2013 ж

 

 

МАЗМҰНЫ

 

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР……………………………………………………………………………………………………. 3

2АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІНІҢ МІНДЕТІ……………………………………………………………………………………………………….3

3АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ…………………………………………………………………………………………..4

4АҚСАҚАЛДАР АЛҚАСЫ МҮШЕЛЕРІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ ЖӘНЕ МІНДЕТТЕРІ………………………………………………………………………………………………….4

5АҚСАҚАЛДАР КЕҢЕСІНІҢ ЖҰМЫС ТӘРТІБІ………………………………………………………………………………………………………….4

6ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР……………………………………………………………………………………………………

 

  1. 1.  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1. Осы ереже Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі РМК «С.Ж. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-дың» (бұдан әрі – Университет) Ақсақалдар Кеңесі мүшелерінің құқықтары мен міндеттерін, сонымен қатар Ақсақалдар Кеңесінің жұмыс ұйымдастырудың тәртібін, міндеттері және негізгі қызметін анықтайды.

2. Университеттің Ақсақалдар Кеңесі қоғамдық бастамада жұмыс жасайтын алқалық кеңес беруші орган болып табылады.

3. Университеттің Ақсақалдар Кеңесі Университеттің және оның басқарушы органдарының қызметі барысында туындаған аса күрделі сұрақтар мен даулы мәселелерді, сондай-ақ Университеттің оқу, ғылыми, клиникалық және қоғамдық қызметіне қатысты ағымдағы мәселелерді қарастыру үшін құрылады.

4. Ақсақалдар Кеңесі өз қызметін жүзеге асыру барысында Қазақстан Республикасынң қолданыстағы заңнамасын, Университет Жарғысын, ішкі ұйымдастырушылық-өкімдік құжаттарды және осы Ережені басшылыққа алады.