3-ші бөлім. БІЛІМ БЕРУ ҮЛГІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

21 Dec 2012

Мемлекетпен Болондық декларацияға қол қойылғаннан кейін, Қазақстан Республикасында білім беру жүйесінің сапалық өзгерістері, халықаралық білім кеңістігінде білім беру жүйелерінің шоғырына қабілетті. С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті-Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойған Университеттердің бірі.

Қазақ Ұлттық медицина университетінде білім беруді дамыту бағытының негізгісі – оқуда сапалы жаңа жүйеге жақындау жолы негізімен соңғы үлгідегі мамандарды қалыптастыру. Осы бойынша, Университеттің білім беруді дамытудың жаңа алгоритмдері қарастырылған 4 жеке бөлімнен тұратын осы кітап сериясы арналған.

Бірінші кітапта жеке дербес пәндердің білім беру деңгейінің құзыреттілігі ашық көрсетілген.

Екінші кітап — студенттің дербес білім алу траекториясын ары қарай таңдауына, мамандықтар бойынша білім беру траекториясын құруға, МЖМБС – 2006 негізімен рұқсат етілген дербес пән элективтері көрсетілген кешенді жасауға, құзыреттілігі есептелген білім беру бағдарламаларын өңдеуге арналады.

Білімге, қойылған мақсаттарға қол жеткізу мен нәтижелік сапасын қамтамасыз ету үшін, Университет үшінші кітапқа білім берудің инновациялық үлгісі туралы баяндауларды тереңірек енгізді.

Білім берудің жаңа жүйесі оқушының біліктілігін бағалауда, бағаланушы  біліктілік құрамына және білім беру деңгейіне байланысты басқа тәсілдерді талап етеді. Бұл мәселелер төртінші кітапта қарастырылған.

Еңбек жинақтары магистрлер, резиденттер, студенттер мен медициналық Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына, білім саласындағы мамандарға және оқу мекемелерінің басшыларына арналады.

3-ші бөлім. БІЛІМ БЕРУ ҮЛГІЛЕРІ МЕН ӘДІСТЕРІ

Новости

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индексируется

Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова

© 2021 КазНМУ