Протокол вскрытия конвертов с тендерными заявками по закупу медицинских изделий «Система кохлеарной имплантации» и «Имплант костной проводимости» на 2024 год. способом тендера № 1 от 21 февраля 2024 года/ 2024 жылғы 21 ақпандағы № 1 тендер тәсілімен 2024 жылға арналған «Кохлеарлық имплантация жүйесі» және «Сүйек өткізгіштігі импланты» медициналық бұйымдарды сатып алу бойынша тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу хаттамасы