«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ 6D110400-«Фармация» мамандығы бойынша PhD докторант Молдир Кудайбергеновна Койлыбаеваның философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге «Пробиотигі бар коллагенді мембрананы алу технологиясы, биологиялық зерттеу және стандарттау» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.




07.11.2023

«С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ 6D110400-«Фармация»  мамандығы бойынша PhD докторант Молдир Кудайбергеновна Койлыбаеваның философия докторы (PhD) дәрежесін ізденуге «Пробиотигі бар коллагенді мембрананы алу технологиясы, биологиялық зерттеу және стандарттау» тақырыбы бойынша диссертация қорғауы өтеді.

 

 

Диссертация «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ Фармация мектебі базасында орындалған.

Қорғау нысаны – диссертациялық жұмыс.

Қорғау қазақ тілінде.

 

Ресми рецензенттер:

Анна Малм  – PhD, профессор, Люблин Медициналық университетінің микробиология кафедрасының меңгерушісі (Люблин қ., Польша);

Джумагазиева Ардак Бисенбаевна – PhD, «Инфекцияға қарсы препараттардың ғылыми орталығы» АҚ, микробиология лабораториясының меңгерушісі (Алматы қ., ҚР).

 

Ғылыми кеңесшілері:

Гульбарам Омаргазиевна Устенова – фарм.ғ.д., профессор, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, фармацевтикалық технология кафедрасының меңгерушісі (Алматы қ., ҚР);

Камиля Камаловна Мустафина – м.ғ.к., доцент, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, микробиология, вирусология кафедрасың профессоры (Алматы қ., ҚР).

 

Шетелдік ғылыми кеңесшілері:

Malgorzata Sznitowska – профессор, Гданьск  Медициналық университеті, фармацевтикалық технология кафедрасының меңгерушісі  (Гданьск қ., Польша);

Krzysztof Waleron – PhD, Гданьск  Медициналық  университеті,  фармацевтикалық микробиология кафедрасының меңгерушісі (Гданьск қ., Польша).

 

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелері:

Сакипова Зуриядда Бектемировна – фарм.ғ.д., профессор, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, Фармация мектебінің деканы (Алматы қ., ҚР);

Маматова Алия Серикжановна – PhD, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, микробиология, вирусология кафедрасының доценті (Алматы қ., ҚР);

Кадырбаева Гульнара Мухаметовна – PhD, «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» КеАҚ, инженерлік пәндер және тиісті практикалар кафедрасының доценті (Алматы қ., ҚР);

Молохова Елена Игоревна – фарм.ғ.д., Пермь мемлекеттік фармацевтикалық академиясы, биотехнология курсымен өнеркәсіптік дәрілік технологиялар кафедрасының профессоры (Пермь қ., РФ).

 

 

Қорғау желтоқсан айының 8 жұлдызында 2023 жылы сағ. 14.00-де                       «С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті» ҚеАҚ 6D110400, 8D10102, 8D140-«Фармация», 6D074800, 8D07201, 8D119- «Фармацевтикалық өндipic технологиясы» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңес отырысында өтеді. Мекен-жайы: Алматы қ., Төле би көшесі 94 үй, 3-қабат, кіші конференц-зал.

 

 

Zoom конференциясына сілтеме:

https://us04web.zoom.us/j/76271896004?pwd=HDgXjofb1fyuCR3CHTIJfvXuP3CPqq.1

 

Конференция идентификаторы: 762 7189 6004

Қолжетімділік коды: 123456
В НАО «Казахский национальный медицинский университет им.                               С.Д. Асфендиярова» состоится защита диссертации на соискание степени доктора философии (PhD) Койлыбаевой Молдир Кудайбергеновны на тему: «Пробиотигі бар коллагенді мембрананы алу технологиясы, биологиялық зерттеу және стандарттау» по специальности 6D110400 — «Фармация».

 

Диссертация выполнена в НАО «КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова» на базе Школы фармации.

Форма защиты – диссертационная работа.

Защита на казахском языке.

 

Официальные рецензенты:

  • Анна Малм – PhD, профессор, руководитель кафедры микробиологии Медицинского университета Люблина (г. Люблин, Польша);
  • Джумагазиева Ардак Бисенбаевна – PhD, заведующий лабораторией микробиологии АО Научный центр противоинфекционных препаратов                            (г. Алматы, РК).

 

Научные консультанты:

Гульбарам Омаргазиевна Устенова – д.фарм.н., профессор, заведующая кафедры фармацевтической технологии НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (г. Алматы, РК);

Камиля Камаловна Мустафина – к.м.н., доцент, профессор кафедры микробиологии, вирусологии  НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (г. Алматы, РК).

 

Зарубежные научные консультанты:

Malgorzata Sznitowska – профессор, заведующая кафедры фармацевтической технологии Медицинского университета Гданьска (г. Гданьск, Польша);

Krzysztof Waleron – PhD, заведующий кафедры фармацевтической микробиологии Медицинского университета Гданьска (г. Гданьск, Польша);

 

Временные члены Диссертационного совета:

Сакипова Зуриядда Бектемировна – д.фарм.н., профессор, декан Школы фармации НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (г.Алматы, РК);

Маматова Алия Серикжановна – PhD, доцент кафедры микробиологии, вирусологии НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (г.Алматы, РК);

Кадырбаева Гульнара Мухаметовна – PhD, доцент кафедры инженерных дисциплин и надлежащих практик НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» (г.Алматы, РК);

Молохова Елена Игоревна – д.фарм.н., профессор кафедры промышленной технологии лекарств с курсом биотехнологии Пермской государственной фармацевтической академии (г.Пермь, РФ).

 

Защита состоится 8 декабря 2023 года в 14.00 часов в Диссертационном совете по специальностям 6D110400, 8D10102, 8D140-«Фармация», 6D074800, 8D07201, 8D119-«Технология фармацевтического производства» при Казахском национальном медицинском университете им. С.Д. Асфендиярова по адресу: г. Алматы, ул. Толе би 94, 3 — этаж, малый конференц-зал.

 

 

 

Ссылка на конференцию Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/76271896004?pwd=HDgXjofb1fyuCR3CHTIJfvXuP3CPqq.1

 

Идентификатор конференции: 762 7189 6004

Код доступа: 123456

Диссертациялық кеңестің уақытша мүшелерін бекіту туралы бұйрық
Ресми рецензенттерді бекіту туралы бұйрық
Жергілікті этикалық комиссияның шешімі
Шетелдік кеңесші Krzysztof Waleron пікірі
Шетелдік кеңесші Malgorzata Sznitowska пікірі
Отандық кеңесші К.К. Мустафинаның пікірі
Отандық кеңесші Г.О. Устенованың пікірі
рецензия
Рецензия Анна Малм
Ғылыми еңбектер тізімі М.К. Койлыбаева
Аннотация МК Койлыбаева қазақ тілінде
Аннотация МК Койлыбаева орыс тілінде
Аннотация МК Койлыбаева ағылшын тілінде
Диссертациялық-жұмысы-М.К.-Койлыбаева
О присуждении доктора философии Койлыбаева М.К.
Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы Койлыбаева М.К.
Видеозапись Койлыбаева М.К.