Индекстеу

«Вестник КазНМУ» журналындағы жарияланымдар авторлар мен журналдардың сілтеме индекстерін есептеу жүйелеріне енгізілген. «Дәйексөздер индексі» – бұл мақаланың маңыздылығын сипаттайтын және осы жұмысқа сілтеме жасаған кейінгі жарияланымдар негізінде есептелетін сандық көрсеткіш.

Журнал жүйеде индекстеледі:

  • Ресейлік ғылыми дәйексөздер индексі (электрондық кітапхана) – ресейлік және шетелдік ғылыми журналдардағы ресейлік ғалымдардың жарияланымдары туралы ақпаратты жинақтайтын мәліметтер қоры түрінде жүзеге асырылатын библиографиялық және абстрактілі көрсеткіш.
  • Google Academy (Google Scholar) – барлық форматтар мен пәндер бойынша ғылыми жарияланымдардың толық мәтінін индекстейтін еркін қолжетімді іздеу жүйесі. Google
  • Academy Index Еуропа мен Америкадағы ең ірі ғылыми баспалардың рецензияланған онлайн журналдарының көпшілігін қамтиды.
  • Web of Science (RSCI)
  • Киберленинка
  • ҚазҰМУ репозиторийі www.repository.kaznmu.kz

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ