Алдын ала және басып шығарудан кейінгі орналастыру саясаты

Мақаланы жіберу барысында автор мақаланың жарияланбағанын немесе басқа ғылыми журналда жариялауға қабылданбағанын растауы керек. «Вестник КазНМУ» журналында жарияланған мақалаға сілтеме жасау кезінде журналдың ресми сайтында сілтемені (материалдың толық URL мекенжайы) орналастыруыңызды сұраймыз.
Басқа баспаларға тиесілі емес жеке немесе қоғамдық сайттарда авторлар бұрын жариялаған мақалаларды қарауға рұқсат етіледі.

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ