Ғылыми мақалалардың қолжазбаларын қарау тәртібі

«Вестник КазНМУ» ғылыми-тәжірибелік журналында жариялау үшін редакцияға жіберілген мақалалар міндетті түрде рецензиялануға жатады.

Бірлескен тексеру процедурасы келесі қадамдарды қамтиды:

Журналдың редакциясы бекіткен жарияланымдарға қойылатын талаптардың оның негізгі ережелеріне сәйкестігіне журнал редакторының мақаланың сараптамасы. Редакцияға мақала түскен күннен бастап 3 күннен аспайтын мерзімде орындалады.
Сырттай рецензияны кемінде ғылым докторы ғылыми дәрежесі бар және мақала авторларымен және журналдың редакциялық алқасымен ғылыми, қаржылық немесе өзге де байланыста емес тиісті бейіндегі екі маман жүргізеді. . Сыртқы рецензенттерді іріктеуді журналдың редакциялық алқасы немесе ғылыми басылымның авторы жүргізеді. Мақалаларды қарау ерікті және өтеусіз негізде жүзеге асырылады. Қарау процедурасы құпия болып табылады.
Журналдың келесі нөмірінде жариялануға дайындалып жатқан мақалалар үшін редакциялық алқа бағаланады. Редакция алқасының отырыстары басылым шыққанға дейін 1 айдан кешіктірмей 2 айда 1 рет өткізіледі. Журналдың ағымдағы нөмірінде жарияланатын мақалалар тізімін редакциялық алқа бекітеді. Егер мақаланың кейбір аспектілері бойынша сұрақтар туындаса, ол сыртқы сараптамадан өткен мақаланы қабылдамауға және оны қосымша сыртқы сараптамаға жіберуге құқылы. Мақаланы қосымша сырттай қарау үшін рецензент таңдауды редакциялық алқа жүзеге асырады. Қосымша рецензент ретінде журналдың редакциялық алқасының немесе редакциялық алқаның мүшесі тағайындалуы мүмкін.
Бас редактордың және/немесе бас редактордың орынбасарының және/немесе редактордың журнал шығарылымының мазмұнын бекітуі басылымға оны баспаға бергенге дейін оның техникалық макетін жасағаннан кейін жүзеге асырылады.
Авторға оның жариялануына келісімін растау үшін мақаланың макетімен танысу мүмкіндігі (таңдау бойынша) беріледі.

Жаңалықтар

Все


Видео


Фото

Научно-практический медицинский журнал Вестник КазНМУ

Научные публикации, статьи, доклады, рефераты, диссертации, новости медицины, исследования в области фундаментальной и прикладной медицины, публикации журнала "Вестник КазНМУ" и газеты "Шипагер".


ISSN

ONLINE ISSN 2524 - 0692

PRINT ISSN 2524 - 0684


Полезные базы данных

Google Scholar Elibrary.ru Cyberleninka


О журнале

Описание журнала Редакция журнала СМИ о нас Рекомендуемые издания


Индекстелген

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

© 2021 ҚазҰМУ