Рубрика: Материалы Методического совета

Методический Совет


Әдістемелік кеңестің бірінші мәжілісі өтті, қатысу парағына сәйкес Әдістемелік кеңестің 29мүшесі қатысты:

Әдістемелік кеңестің бірінші мәжілісі өтті, қатысу парағына сәйкес Әдістемелік кеңестің 29мүшесі қатысты:   1 Тулебаев К.А. ӘК төрағасы, ОӘЖ жөніндегі…