Рубрика: План работы Совета старейшин

План работы Совета старейшин

                        «Утверждено»                                                                                                      на заседании Совета Старейшин протокол № 1 от12.09.2013 г. План работы Совета Старейшин КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова на  2013-2014…