27 ноября 2014 года проводится Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан и Посланию Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Нурлы жол – Путь в будущее».
25.11.2014

Объявление

27 ноября 2014 года проводится Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента Республики Казахстан и Посланию Президента РК Н.Назарбаева народу Казахстана «Нурлы жол – Путь в будущее».

Место проведения: Здание ректората КазНМУ, «Зал славы»

Время проведения: 12.00-14.00 час

Организаторы:

  1. Школа общественного здравоохранения имени Х. Досмухамедова
  2. Кафедра «Политика и управление здравоохранением»

Приглашаем всех желающих принять участие!

 

Хабарландыру

27 қараша 2014 жылы Қазақстан Республикасының Бірінші Президент Күніне және ҚР Президентінің «Нұрлы жол–болашаққа жол» Жолдауына арналған дөңгелек үстел өткізіледі.

Өткізу орны: ҚазҰМУ-нің ректорат ғимараты,  «Даңқ залы»

Өткізу уақыты: сағ 12.00-14.00

Ұйымдастырушылар:

  1. Х.Досмухамедов атындағы қоғамдық денсаулық сақтау мектебі
  2. «Денсаулық сақтау саясаты және басқару» кафедрасы

 

 

Announcement

November 27, 2014 is going held round table dedicated to the Day of the First President of the Republic of Kazakhstan and the Message of President Nursultan Nazarbayev to the people of Kazakhstan «Nurly Jol — The path to the future.»

Place: Asfendiyrov KazNMU, rectorate building, “Hall of Fame”

Time: 12.00-14.00

Organizators:

  1. School of Public Health named after Kh. Dosmukhamedov
  2. Depertment of Policy and Health care management