Протокол об итогах повторного закупа медицинских изделий для офтальмологии на 2023 г. способом тендера № 12 от 12 сентября 2023 года/ Қайта сатып алу қорытындылары туралы хаттама 2023 жылғы 12 қыркүйектегі № 12 тендер тәсілімен офтальмологияға арналған медициналық бұйымдар.