Протокол об итогах закупа медицинских изделий «Систем кохлеарной имплантации» на 2023 г способом тендера № 7 от 27 июня 2023 года/Сатып алу қорытындылары туралы хаттама 2023 жылғы 27 маусымдағы № 7 тендер тәсілімен 2023 жылға арналған «Кохлеарлық имплантация жүйелері» медициналық бұйымдар.