Протокол об итогах закупа Медицинской техники на 2023 г способом тендера № 13 от 22 сентября 2023 года/ 2023 жылғы 22 қыркүйектегі № 13 тендер тәсілімен 2023 жылға арналған медициналық техника сатып алу қорытындылары туралы хаттама