Рубрика: Диссертациялық кеңестер

2021

Жылдык есеп_Медицина 2021г. (1) Жылдық есеп ДК_ҚД 2021 Жылдық есеп_Фарм, ТФП-2021…

Маймақов Талғат Әнуәрбекұлының философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу

Маймақов Талғат Әнуәрбекұлының философия докторы (PhD) ғылыми дәрежесін алу үшін ұсынылған диссертациясының қорғауы Диссертациялық кеңесте 6D110200– қоғамдық денсаулық сактау мамандығы…


2013 жылы философия (PhD) докторы, бейінібойыншадокторығылыми дәреже беру бойыншадокторлықдиссертациялардықорғаужөніндегі диссертациялықкеңестерашутуралы

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2011 жылғы   31 наурыздағы № 126 бұйрығыменбекітілген «Диссертациялықкеңестуралыүлгіереженің» 3-тармағына және «ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігініңбілімжәнеғылымсаласындағыбақылауКомитетітуралыЕрежесіне», Комитет Алқасының 2013 жылғы 14 наурыздағы (№ 1…


«Медицина бойынша 6D110100- «Медицина» және 6D110200- «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандықтары бойынша Диссертациялық кеңесін құру туралы»

Қазақстан Республикасының Бiлiм және Ғылым министрлiгiнің 15.03.2013 жылғы  №535  бұйрығына сәйкес  Медицинадағы «Философия докторы (PhD) ғылыми атағын және 2013 жылғы…


14.00.02-Адам анатомиясы

ЖАНАЛИЕВА МАРИНА КӨБЕНҚЫЗЫ. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертация авторефераты Автореферат…


14.00.02- адам анатомиясы

КАКЕТАЕВА ИНДИРА ЗИЯБЕКОВНА. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациясының авторефераты Автореферат Извещение…


03.00.07 – микробиология

Бегадилова Толкын Сембаевна. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін дайындалған диссертацияның авторефераты. Автореферат Извещение…