Магистратура

ҚҰЖАТТАРДЫ ҚАБЫЛДАУ ЖӘНЕ ТІЛІМІНЕ ЕНГІЗІЛІСТІ Емтихандарды тапсыру ТӘРТІБІ

Магистратураға келіп түскен өтініштерді қабылдау күнтізбелік жылдың 3 – 25 шілдесі аралығында жүргізіледі. Кешенді тестілеу 8-16 тамыз аралығында өтеді. Күнтізбелік жылдың 28 тамызына дейін қабылдау.
Университеттің магистратура бағдарламасына Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар қабылданады.
Магистратураға үміткерлер қабылдау комиссиясына келесі құжаттарды тапсырады:
1) ұйым басшысының атына өтініш;
2) жоғары білімі туралы құжат (құжаттарды қабылдау комиссиясына тапсырған кезде түпнұсқа);
3) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
4) өлшемі 3×4 сантиметр болатын алты фотосурет;
5) 086-У нысандағы медициналық анықтама;
Осы тармақта көрсетілген құжаттардың көшірмелерімен бірге олардың түпнұсқалары өтініш берушінің қатысуымен жүргізілетін тексеруге ұсынылады. Салыстырудан кейін құжаттардың түпнұсқалары қайтарылады.
Магистратураға түсетін адамдар КТ тапсырады, соның ішінде шет тілінде (міндетті емес ағылшын, неміс, француз тілдерінде), білім беру бағдарламалары топтарының профилі бойынша тестілеуден өтеді, таңдау бойынша қазақ немесе орыс тілдерінде оқуға дайындығын анықтайды.
Магистратураға ағылшын тілінде оқитын адамдар CT тапсырады, соның ішінде ағылшын тіліндегі білім беру бағдарламалары топтарының профилі бойынша тестілеуді және таңдау бойынша қазақ немесе орыс немесе ағылшын тілдерінде оқуға даярлығын анықтауға арналған тест тапсырады.
КТ-ны Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің (бұдан әрі – ҚР БҒМ) анықтаған КТ нүктелерінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы жүзеге асырады.
КТ нәтижелері бойынша сертификат берілді.
Кіру (шығармашылық) емтихандарын және КТ-ны оларды тапсырған жылы қайта тапсыруға рұқсат етілмейді
Шет тілін білудің еуропалық құзіреттіліктеріне (стандарттарына) сәйкес шет тілін білетіндігін растайтын халықаралық сертификаттардың біріне ие тұлғалар магистратурада шетел тілін КТ тестілеуден босатылады:
Ағылшын тілі: шет тілін институционалды тестілеу бағдарламасы (TOEFL ITP (TOYFL IT)) – 460 баллдан кем емес;
Интернет-тестілеудің халықаралық бағдарламасы (Internet Baseline Test) (TOEFL IBT), шекті балл 87-ден кем емес)
(TOEFL (TOYFL) шекті балл – кем дегенде 560 балл),
Шет тілін қағазға негізделген тестілеу (TOEFL PBT (ағылшын тілінен тест тапсыру Forinujj Paper bead Test)) 513-тен кем емес, шет тілін қағазда тарату бойынша тест (TOEFL PDT (тест) Ағылшын және шет тілдеріндегі ағылшын тіліндегі қағаздарды төлеу бойынша тестілеу)) – бос балл – 513-тен кем емес)
Ағылшын тілі бойынша халықаралық тестілеу жүйесі (Халықаралық ағылшын тілі тілі тесттері (IELTS), шекті балл – 5,5-тен кем емес);
Неміс тілі: Deutsche Sprachpruefung fuer den Hochschulzugang (Deutsche Sprachprüfun Für Dein Hochschulcugan) (DSH, Niveau C1 / Level C1), TestDaF-Prufung (Testdaf-Prufun) (Niveau C1 / C1 деңгейі);
Француз тілі: Test de Franzais International ™ -Test de Frances Internationale (TFI (TFI) – оқу және тыңдау бөлімдерінде В1-ден төмен емес), Diplome d’Etudes en Langue française – Дет-лан-Лангтағы диплом
Francaise (DELF (DELF), В2 деңгейі), Diplome Approfondi de Langue
française – Диплом – Tasufondi de Lang Francaise (DALF (DALF), C1 деңгейі),
Test de connaissance du franzais – тестілеулер де француздық тест (TCF (TCF) – кемінде 400 балл).
Өтініште магистратураға түсушілер үміткерлердің білім беру бағдарламаларының бір тобын және 3 (үш) дейін ЖМҚ көрсетеді.
КТ, түсу (шығармашылық) емтихандардың нәтижелері олар өткізілген күні жарияланады.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын игергісі келетін алдыңғы білім деңгейі:
білім беру бағдарламалары тобы бойынша: 7M1010103 – «Медицина»:
Келесі мамандықтар бойынша жоғары кәсіби білім:
5В130100 – «Жалпы медицина»
040100 – медициналық көмек
040200 – «Педиатрия»
040600 – «Шығыс медицинасы»
5В130200 – «Стоматология»
5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс»
білім беру бағдарламалары тобы бойынша: 7M1008804 – «Биомедицина»:
Медициналық, жаратылыстану, техникалық мамандықтар бойынша жоғары кәсіби білім.
білім беру бағдарламалары тобы бойынша: 7M1008803 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»
Келесі мамандықтар бойынша жоғары кәсіби білім:
5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»
5В130100 – «Жалпы медицина»
040100 – медициналық көмек
040200 – «Педиатрия»
040600 – «Шығыс медицинасы»
5В130200 – «Стоматология»
5В110100 – «Мейірбике ісі»
5В110300 – «Фармация»
5В030100 – «Құқықтану»
5В050600 – «Экономика»
5В050700 – «Менеджмент»
5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару»

Правил приема

2021-2022 ож Магистратура мемлекеттік тапсырыс