Протокол об итогах закупа Медицинской техники на 2023 г способом тендера № 16 от 27 сентября 2023 года/ 2023 жылғы 27 қыркүйектегі № 16 тендер тәсілімен 2023 жылға арналған медициналық техника сатып алу қорытындылары туралы хаттама