14.00.15 – патологиялық анатомия
25.10.2010

ҚАЗБЕКОВА ГҮЛЗАТ ӘЛІБИҚЫЗЫ. Медицина ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесіне ұсынылған диссертациясының авторефераты

Автореферат

Извещение