«С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ Сенат алқалары

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ Сенатының  төрағасы

Испаева Жанат Бахитовна – аллергология және клиникалық иммунология кафедрасының меңгерушісі, м.ғ.д., профессор.

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ» КеАҚ Сенат төрағасының орынбасары

Алтынбеков Сагат Абылкаирович – дипломнан кейінгі білім беру институтының басқарушысы, м.ғ.д., профессор.

С.Ж.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ»  КеАҚ Сенат комитеттерінің төрағалары

 

  1. Аттестация бойынша комитет төрағасы – Датхаев Убайдилла Махамбетович, Корпоративтік даму бойынша проректор, ф.ғ.д., профессор;
  2. Академиялық қызмет бойынша комитет төрағасы – Байльдинова Клара Женисовна, Академиялық қызмет бойынша проректор, м.ғ.к.;
  3. Ғылыми қызмет бойынша комитет төрағасы м.а. – Датхаев Убайдилла Махамбетович, Корпоративтік даму бойынша проректор, ф.ғ.д., профессор;
  4. Клиникалық қызмет және университеттің интеграциясы жөніндегі комитет төрағасы – Баймаханов Абылай Ниятович, Дипломнан кейінгі білім беру факультетінің деканы, м.ғ.к.