Докторантура бағдарламалары бойынша медициналық білім беру бағдарламаларын алдынала іріктеуден өткізу ережелері

ДОКТОРАНТУРАҒА ТҮСУ ҮШІН

АЛДЫН АЛА ІРІКТЕУ

Құрметті докторантураға түсушілер !

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 600 бұйрығы Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын iске асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына сәйкес С.Ж.Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медициналық университетінде алдын ала іріктеуден өту кезеңі басталғанын хабарлайды.

 

«Денсаулық сақтау» білім беру саласындағы докторантураның білім беру бағдарламаларына түсетін тұлғалар үшін алдын ала іріктеу жүргізіледі:

 • «Медицина»
 • «Қоғамдық денсаулық сақтау»
 • «Фармация»
 • «Мейірбике ғылымы».

 

Алдын ала іріктеу 2024 жылдың 1 ақпанынан 15 сәуіріне дейін жүргізіледі.

Құжаттар қағаз форматында файлды папкамен Алматы қ., М.Маметова көшесі, 3 үй, 2 қабат, 9, 14 ауд. (магистратура және докторантура бөлімінде) дүйсенбі-жұма күндері сағат 09.00-17.00 қабылданады.

 

Байланыс телефондары:

8(727) 338-70-30 (ішкі 7271, 7268);

8 7758823125;

8 7002669117.

Алдын ала іріктеуден өту үшін қажетті құжаттар тізімі:

 1. Ұйым басшысының атына өтініш (1-қосымша).
 2. Жеке куәлік (көшірме).
 3. Жоғары/жоғары оқу орнынан кейінгі білімі туралы құжаттардың көшірмесі (өткен жылдар түлектері үшін).
 4. Оқу орнынан анықтама (жоғары оқу орнының соңғы курсында білім алушылар үшін).
 5. Түйіндеме (жеке деректер, жұмыс тәжірибесі, білімі, дағдылары, аяқталған курстар, семинарлар, жобаларға қатысу, шет тілдерін білу).
 6. Соңғы оқу/жұмыс орнынан мінездеме.
 7. Ғылыми кеңесшінің ұсыныс хаты.
 8. ҚазҰМУ ғылым және инновация бөлімімен расталған соңғы 3 жылдағы ғылыми және ғылыми-әдістемелік жұмыстардың (ғылыми жарияланымдар, зерттеу жоспары, эсселер және басқа құжаттар) тізбесі (2-қосымша).
 9. Ғылыми конференцияларға қатысқаны туралы сертификаттар.
 10. Қазақ /орыс тіліндегі диссертациялық зерттеу аңдатпасы (3-қосымша).
 11. Мотивациялық эссе.
 12. Шет тілін маңгерудің жалпыеуропалық құзыреттілікке (стандарттарына) сәйкес шет тілін меңгергендігін растайтын халықаралық сертификаттарды ұсынады (бар болса):

ағылшын тілі: ІELTS Academіc (Іnternatіonal Englіsh Language Testіng System Academіc), шекті балл кемінде – 5,5;

TOEFL ІBT (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnternet-based test), шекті балл кемінде – 46;

TOEFL ІTP (Test of Englіsh as a Foreіgn Language Іnstіtutіonal Testіng Programm), шекті балл – кемінде 460;

неміс тілі: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NіveauВ2/В2 деңгейінен төмен емес), TestDaF-Prufung (Nіveau В2/В2 деңгейінен төмен емес);

француз тілі: TFІ (Test de Franзaіs Іnternatіonal™) – оқу және тыңдау секциялары бойынша В2 деңгейінен төмен емес), DELF (Dіplome d’Etudes en Langue franзaіse) – В2 деңгейінен төмен емес, DALF (Dіplome Approfondі de Langue franзaіse) – В2 деңгейінен төмен емес, TCF (Test de connaіssance du franзaіs) – В2 деңгейінен төмен емес

 1. Жұмыс орны бойынша кадр қызметімен куәландырылған кадрлық есеп бойынша жеке парағы немесе еңбек қызметін растайтын басқа құжат.

Приложение 1 Заявление
Приложение 2 Список научных трудов1
Приложение 3 Аннотациядля приема